Przedszkole Miejskie Nr 8 Krasnala Hałabały w Świętochłowicach

Dane teleadresowe

Nazwa:Przedszkole Miejskie Nr 8 Krasnala Hałabały w Świętochłowicach
NIP:627-12-63-714
Województwo:śląskie
Powiat:Świętochłowice
Miejscowość:Świętochłowice
Adres:Zubrzyckiego 10
Kod pocztowy:41-605
Patron:Krasnal Hałabała
Liczba uczniów:123 uczniów
Dyrektor:

mgr Joanna Roter

Zastępca Dyrektora:

mgr Rachela Stoińska

Intendent:

Bronisława Bryginowicz

32 770 72 16

INFORMATOR PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017:

Przedszkole Miejskie Nr 8 KRASNALA HAŁABAŁY w Świętochłowicach jest placówką działającą od 1979 roku. Posiada 5 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia oraz jeden oddział dla dzieci specjalnej troski w wieku od 3 do 8 lat. Dokumentem regulującym pracę placówki jest Statut Przedszkola dostępny na stronie internetowej, informacji BIP i w Kancelarii przedszkola.
Przedszkole zatrudnia 14 nauczycieli; w tym logopedę, rehabilitanta, psychologa i katechetę, oraz personel administracyjno-obsługowy. Placówka jest własnością Gminy, która powierzyła stanowisko dyrektora pani Joannie Roter, a zastępstwo pani Racheli Stoińskiej.

Przedszkole pracuje w godzinach: od 600 do 1700
Oddział dla dzieci specjalnej troski: od 800 do 1300


Godziny od 800 do 1300 to PODSTAWA PROGRAMOWA. Osoby deklarujące pobyt dziecka w tych godzinach pokrywają wyłącznie koszt żywienia, który wynosi 6,00 zł.
Za dzieci przebywające na placówce przed godziną 800 lub po godzinie 1300 wnosi się dodatkową opłatę wg USTAWY z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r.) w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ WNOSIĆ OPŁATY Z GÓRY DO DNIA 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA. Szczegóły wnoszenia opłat za przedszkole reguluje umowa zawarta pomiędzy placówką a rodzicami.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

•6.00 do 8.00

◦dzieci schodzą się do przedszkola – nauczyciel ma możliwość indywidualnego kontaktu z dzieckiem, dzieci wykazują się inicjatywą w zabawach i kontaktach interpersonalnych zarówno z innymi dziećmi jak i z dorosłymi. Praca indywidualna z dziećmi, stwarzanie sytuacji wychowawczych i edukacyjnych związanych z usamodzielnianiem się dziecka.

•8.30 do 9.00

◦obowiązkowe zajęcia – sytuacje edukacyjne mające na celu zaktywizowanie dzieci, pobudzenie jego ciekawości zaplanowanymi zajęciami i zabawami.

•9.00 do 9.30

◦zabiegi higieniczne przed śniadaniem,
◦śniadanie,
◦zabiegi higieniczne po śniadaniu.

•9.30 do 11.30

◦organizowane sytuacje edukacyjne stwarzane dzieciom w sferach: językowej , matematycznej , plastycznej, technicznej, muzycznej, zdrowotnej, spacery, wycieczki.
◦praca indywidualna, wyrównawcza z dziećmi.

•11.30 do 12.00

◦zajęcia wyciszające w zależności od wieku (czytanie bajek, słuchanie muzyki, kończenie prac w książkach)

•12.00 do 13.00

◦zabiegi higieniczne przed obiadem,
◦obiad,
◦zabiegi higieniczne po obiedzie .

•13.00 do 17.00

◦rozchodzenie się dzieci, możliwość kontaktów indywidualnych, praca indywidualna, wyrównawcza. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, wykorzystanie gier, puzzli, loteryjek, układanek. Zajęcia dodatkowe.

BEZPIECZEŃSTWO :

ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO DZIECI
OD GODZINY 8.45 DO 12.45
PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

Również w związku z bezpieczeństwem – dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez osoby dorosłe, upoważnione przez rodzica do odbierania. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że dziecko musi być odebrane przez osobę inną niż zdeklarowana przez rodzica należy skontaktować się z wychowawcą lub dyrektorem przedszkola w celu uzgodnienia tego faktu.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2012 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Roter
Ilość wyświetleń: 23104
31 sierpnia 2016 13:31 (Rachela Stoińska) - Aktualizacja danych.
15 października 2015 12:49 (Rachela Stoińska) - Aktualizacja danych.
15 października 2015 12:47 (Rachela Stoińska) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl